Litt dyrere, for naturens skyld    

Fairtrade 

Fairtradeprodukter, ivaretar den sosiale rettferden for alle arbeidere.

Økologisk 

 Økologiske produkter, produsert på den tradisjonelle metoden.

Klimavennlig 

Klimavennlige produkter, for ekstra vern av viktige naturområder.  


En sosial kaffe