Rainforest Alliance

 

For ekstra vern av verdens lunger, har vi også fått med «Rainforest alliance» sertifiserte produkter i vårt sortiment! Verdens luftkvalitet dreper 7 millioner mennesker hvert år (Aftenposten), vi gjør derfor det vi kan for å pusle verden litt på plass igjen. Dersom du kjøper fra vårt «Rainforest alliance»-sortiment, vet du at kaffen er klimakompensert, og du kan trygt puste ut - og inn med venner over en kaffe!

 

Regnskogen – Fullt ivaretatt med klimakompensert kaffe!

Alle produkter som er sertifisert med Rainforest alliance, er produsert og fremskaffet med den fulle beskyttelsen av kritiske skoger og naturområder (Rainforest Alliance,2018). I tillegg settes det krav til fornybar produksjon, det vil si at alle innsatsfaktorer i produksjonen skal kunne vinnes tilbake uten annet tap!

 

Rainforest alliance er det mest klima fokuserte sertifiseringsmerket vi har, den krever kun produksjon som ikke kveler jorda. Som forbruker av dette merket er du med å etterspørre riktig produksjon, husk da også at etterspørselen styrer produksjonen!

 

Fairtrade og økonomisk ansvar – også en del av kravene

Akkurat som fairtrade setter Rainforest alliance krav til at bønder og arbeidere i den tredje verden får et verdig oppgjør for arbeidet de gjør. Det har vist seg at bønder som produserer for dette merket har opptil 1,5 ganger omsetningen til de vanlige bøndene, ettersom de får et mer rettferdig oppgjør for bønnene, (Rainforest alliance,2014).

 

Det kan heller ikke være noen hindringer for at bøndene skal kunne organisere seg, dette er med å sikre rettigheter, (Rainforest alliance,2014).

 

Visste du at frosk er en indikator-art?

Frosken er sensitiv for endringer i miljøet. Den finnes også på alle verdens kontinenter med unntak av Antarktis, (Unilever). På denne måten er frosken blitt en god indikator for å undersøke helsen til det aktuelle miljøet. Dersom froskene skulle forsvinne fra et område, tilsier dette at det har vært endringer som vi må være obs på!

 

Det er altså derfor Rainforest Alliance har en grønn frosk på sin logo! Slik at også vi kan bli like sensitive på miljøendringer som frosken. Bryr du deg om endringene? Kjøp kaffe med frosk på!

 

 

Kilder:

 

 

 

 

Kommenter

Husk, komentarer må godkjennes før de blir publisert